O nas

O nas

Svoje delo na vseh področjih opravimo pošteno in profesionalno ter v skladu z zakonodajo na tem področju. Strankam zaračunamo samo tisto, kar smo dejansko opravili.

Vsi sodelavci ves čas delujemo tam kjer se največ dogaja in natančno spremljamo dogajanje na trgu nepremičnin v vseh njegovih segmentih. Naš delovni čas v celoti podredimo vašim potrebam.

Svojim strankam zagotavljamo sprotne informacije o naših aktivnostih za zagotavljanje uspešnega zaključka posla v korist vseh udeležencev. Pri svojem delu ščitimo obe strani prodajalca in kupca.

Kljub številnim omejitvam in specifičnosti trga nepremičnin se potrudimo prilagoditi in upoštevati želje in potrebe strank.

Preverite naše delo pri naših dosedanjih strankah. Če ste zadovoljni z našim delom nas priporočite naprej. Hvala za vaše zaupanje.

O Podjetju

PRIPS NEPREMIČNINE, nepremičninska agencija d.o.o.
Prešernova 24, 9240 Ljutomer
E: nepremicnine@prips.si

Licenca Ministrstva za okolje in prostor številka 0189701869 - Rajko Šimonka
Datum izdaje licence: 3.1.2011
Veljavnost: TRAJNA
Zavarovanje splošne odgovornosti pri zavarovalnici Generali.
Zavarovanje odgovornosti nepremičninskih posrednikov pri zavarovalnici Generali.

Davčna številka: SI79161235
Matična številka: 6409407000

Družba je vpisana v Sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod številko Srg 2013/33360, z osnovnim kapitalom 7.500,00 €.

Storitve

Posredovanje v prometu z nepremičninami (stanovanje, hiša, zemljišče, poslovni prostori..)

 • posredovanje pri najemu nepremičnin
 • posredovanje pri oddaji nepremičnin
 • posredovanje pri nakupu nepremičnin
 • posredovanje pri prodaji nepremičnin

Za zagotavljanje celovitosti ponudbe nudimo

 • pravno in poslovno svetovanje pri vstopanju na trg nepremičnin,
 • sestavo vseh vrst listin in zapisov pravnih poslov,
 • sestavo vseh vrst predlogov za vpis pravic in izbris pravic, predznamb in zaznamb v zemljiško knjigo,
 • posredništvo pri financiranju za nepremičnine,
 • cenitev tržne vrednosti nepremičnine,
 • zavarovanje vaše nepremičnine,
 • pridobitev informacij glede nepremičnine, urbanističnih načrtov, okolja, prometne ureditve in podobno ter
 • ureditev financiranja pri priznanih bankah po konkurenčnih pogojih.

CENIK STORITEV

V proviziji so vštete naslednje storitve:

 • oglaševanje
 • priprava in vodenje vseh ogledov vključno s kilometrino
 • priprava dokumentov in vodenje postopkov pri prodaji kmetijskih zemljišč in nepremičnin znotraj varovanih območij
 • pridobitev dokumentov potrebnih za prodajo nepremičnine

STORITEV

CENA

POSREDOVANJE PRI NAKUPU/PRODAJI NEPREMIČNINE

Vrednost pogodbe do 10.000 €500,00 €
Pogodbena vrednost nad 10.000 €do 4% kupnine

POSREDOVANJE PRI NAKUPU/PRODAJI NOVOGRADENJ

Prodajalecdo 4% kupnine
Kupecpo dogovoru s prodajalcem

POSREDOVANJE PRI ODDAJI/NAJEMU NEPREMIČNINE

Najemodajalec1 mesečna najemnina
Najemnik1 mesečna najemnina
Najem, kjer agencija sodeluje kot garant (3 partitna pogodba)2 mesečni najemnini

SESTAVA POGODB, UREDITEV ZEMLJIŠKO KNJIŽNEGA STANJA,
SESTAVA ZEMLJIŠKO KNJIŽNIH PREDLOGOV

Manj zahtevna prodajna ali druga pogodba200,00 €
Zahtevna prodajna ali druga pogodba, ugotovitvena pogodba (posadna listina)300,00 €
Predpogodba, punktacija o ari, razveza pogodbe, dodatek k pogodbi150,00 €
Izbrisno dovoljenje, Zemljiško knjižno dovolilo100,00 €

OCENA TRŽNE VREDNOSTI NEPREMIČNINE - sodni cenilec po pogodbi

Osnovna postavka350,00 €
Zahtevnejši objekt po obsegu400,00 €